Welkom op de stamboom-website van de familie GROL
Klik HIER voor nadere uitleg over deze stamboom

Wilkommen zur Stammbaum-Webseite der Familie GROL aus den Niederlanden
Klicken Sie HIER für eine weitere Erklärung.

Welcome to the family tree of the Dutch family GROL
Klick HERE to read more about this family tree.
Klik op een van de foto's en de tijdmachine vliegt U naar die familie of situatie! Klicken Sie auf ein Bild für weitere Einzelheiten. Klick on a picture to get its details.


Deze website (stamboom) is een initiatief van de Nijmeegse tak van de oorspronkelijk Groningse familie Grol.
Alle takken, vanaf de stamvader in 1685, worden vermeld. Klik HIER om de stamboom te bekijken.
Weet U aanvullingen, leuke foto's, anekdotes of correcties, laat het ons weten! (klik op "contact")

                           Tips voor het bekijken van en navigeren in de stamboom:
 • Zoek in de stamboom op de naam van een partner: Klik HIER
 • Om snel te navigeren naar de Nijmeegse tak : volg de lichtgele vlakken, begin HIER.
 • Vooruit in de tijd : klik op de persoon van wie U de verdere gegevens wilt zien.
 • Terug in de tijd: klik op elke pagina linksboven op TERUG.
 • Een cijfer in rode kleur (b.v. (3) ) betekent: het aantal generaties vanaf de oudste stamvader. (We zijn nu bij de 10e generatie).
  Klik HIER voor de "galerie der jongsten".
 • Het teken <  betekent: geen nakomelingen en/of geen verdere gegevens bekend.
Uitgebreide uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de Groninger familie Grol : KLIK HIER.

Redactie, website-beheer en correspondentie: Cees Grol.


INDIEN U EEN VERMELDING, FOTO OF OMSCHRIJVING IVM PRIVACY NIET VERMELD WILT HEBBEN, LAAT ONS DIT WETEN!
Diese Stammbaum-Webseite ist eine Initiative des Nimwegen Astes der Niederländische Familie Grol.
Klicken Sie HIER um anzufangen bei der Startseite dieses Stammbaumes, und HIER zur Deutscher Ast.
Wenn Sie weitere Informationen, Korrektur usw wissen, empangen wir gerne Ihre Nachrichten!

                   Hinweise zu diesem Stammbaum:
 • Weiter in der Zeit : Klicken Sie auf eine Familiename um die Details anzuschauen. 
 • Zurück in der Zeit : auf jede Seite klicken Sie links-oben auf "TERUG" (Zurück).
 • Eine Ziffer in der rote Farbe (z.B. (3) ) zeigt die Zahl der Generationen. (Jetzt ist die 10e Generation).
  Klicken Sie HIER um eine "Galerie der Jüngsten" zu erreichen.
 • Das Zeichen < heisst dass es keinen Nachwuchs gibt und/oder keine weitere Einzelheiten bekannt sind.

This family tree is an initiative of the Nijmegen branch to the family tree of the Dutch family GROL.
Klick HERE to start at the very beginning of this tree, or click HERE to immediately switch to the Canadian branch.
Do do not hesitate to send corrections, additions or any information, which may enhance this family tree!

                      Tips to navigate in this family tree:
 • Further in the time lap : click on family name to proceed to the details of that family.
 • Back in time : on each page click on "TERUG" (back), seen at the left hand top corner.
 • A digit in red (p.e. (3) ) marks the number of generations since the start in 1685; we are now at the 10th generation.
  Klick HERE to see the "Galery of the Youngest"
 • The sign < means that there is no new generation, or that there are no details known.
© GROL.net (CG) 15-7-2016
Deze website is gemaakt met het programma "KompoZer".