Welkom op de website met de stamboom van de familie GROL.
Deze website is een initiatief van de "Nijmeegse tak" van deze omvangrijke familie, die begon op de Groningse VeenkoloniŽn (omgeving Pekela)
U kunt de reis door de tijd naar de "Tak-Nijmegen" van de familie Grol gemakkelijk maken door deze gele vlakken te volgen.
Er zijn ook andere geslachten Grol bekend (bv op Terschellinmg, Brabant en N-Holland). Deze staan los van deze familie Grol en zijn dus niet vermeld.
Een generatie verder? Klik op de link van de persoon van uw keuze en U komt op de pagina met de generatie(s) daarna.
Een generatie terug? Klik op elke pagina linksboven op "TERUG".
Het rode getal bij een stamhouder (b.v. (3)) geeft het aantal generaties aan vanaf de stamvader.
Het teken "< " betekent :  "geen nakomelingen" of  "geen verdere gegevens bekend". Weet u nadere gegevens, meld ze !!
INDIEN U EEN VERMELDING, FOTO OF OMSCHRIJVING IVM PRIVACY NIET VERMELD WILT HEBBEN, LAAT ONS DIT WETEN.


HOME pagina nummer : 1

CORNELIS JANS SMIT
(1685 - 1745)

    (1)         smid te Onstwedde


Gehuwd 1718

MARIA ENGELBARTUS


Cornelis Jans Smit is de stamvader van de Groninger familie GROL. Hij was smid te Onstwedde (Gr.).
Vanaf die tijd kwam langzaam de familienaam GROL in zwang.
Zijn eerste 2 zoons gaven hun kinderen een nieuwe (onofficiele) achternaam: GROL.
Zijn 3e zoon noemde zich vanaf 1758 onofficieel GROL en gaf zijn 4e kind in 1767 officieel de nieuwe achternaam GROL:
op de geboorteacte prijkt dan voor het eerst officieel de naam GROL. (zie foto op deze blz.)
Waarom de familienaam SMIT in GROL werd gewijzigd is niet duidelijk.
Voor meer bijzonderheden over het ontstaan van de familie GROL, verwijzen wij U naar de tab "Geschiedenis".
Kinderen :1. Caspar Corneliszoon Smit  (1703)  (2)


(…en van de) kinderen : Jan Caspar Grol*    (3)    <
     x Engetien Alberts


2. Jan Corneliszoon Smit (1705)  (2)(…en van de) kinderen : Cornelis Jan Grol*  (3)    <
     x Grietje Antoons (gehuwd 29-1-1789 te N. Pekala)


3.  Reint Cornelisz. Smit (1708)  (2) <

4.Willem Cornelis Grol*   (2) (20-2-1722 te Onstwedde  - 26-6-1788 † te N.Pekela )   smid te Onstwedde en N.Pekela  
    x Elisabeth (Lysbeth) Hindriks Wubbeling Vlas  (1725 - 1805 †)        gehuwd in 1749 te Onstwedde                                detail trouwacte* :                       

Kinderen: 1. Maria Willemszn Grol*  (geb. 1750)
     x Harm Geerts Bakker
Kinderen:  6 kinderen met familienaam Bakker

2. Catharina (Trijntje) Willemszn Grol*  (1752 - 31-1-1821† te Kleinemeer, Oude Pekela)
         (in overlijdensactie van 1821 is vermeld de naam: Grol) 
     x Geert Hendriksz Strootman  (1755 te Kleinemeer)Kinderen :  5 kinderen met familienaam Strootman

3. Kornelius (Knellis) Willemszn Grol*   (9-2-1758 te Onstwedde - 23-11-1808 † te N.Pekela) (3)
                boer en smidsbaas te Nieuwe Pekela,     
gehuwd 28-10-1788 te  Heiligerlee
     x Hillechien Emberts (Engberts) Holtman   (29-6-1765 te Sappemeer - 23-11-1808 † te N.Pekela)  


uittreksel uit trtouwboek van de Kerkelijke Gemeente van Westerelee-Heiligerlee  -  28 oktober 1788

Kinderen : 1. Helena (Leentje) Kornelius Grol (24-8-1789 N.Pekela - 6-5-1845 †)


bidprentje van Elisabeth Grol (1791-1875)
2. Elisabeth Grol (21-4-1791 te N. Pekela - 9-3-1875 †  te Onstwedde)  
     x  Joannes (Jan) G. Scholte
            1 kind met familienaam Scholte

3. Willem Kornelius Gro(1793-16-2-1856 † Oude.Pekela)    (4)    <
      schoenmaker    ongehuwd
4. Margaretha (Grietje) Cornelis Grol (1795 N.Pekela - 25-1-1822 Veendam)
    x Jan Pieters Drenth
            8 kinderen met familienaam Drenth

5. Maria Kornelius Grol
     (11-12-1797 te Nieuwe Pekela - 25-1-1861 te Oude Pekela)
     x Johannes (Jan) Muller (11-2-1796 te Zwolle - 3-6-1875 O.Pekela))   rijksontvanger
             6 kinderen met familienaam Muller

6. Embertus (Egbert) Cornelis Grol  (1800- 1879)
              8 kinderen klik  HIER     (4)
>b

7. Catharina (Trintje) Cornelis Grol (1803-16-12-1869 te Veendam)  
     
x Geradus (Gerrit) Jans Timmer  (4-1-1887 † Veendam)    schipper
              3 kinderen met familienaam Timmer


8. Hindrik Grol  (1805- 1894)  (4)   koopman te N. Pekela.
        x (1) Anna Margaretha  Ei  (geb. 1810) - 
             
Kind : Johanna Gesina Grol (geb. 14-9-1838)
       
x (2) Anna  Suurmeijer (geb1806 - 27-7-1877 † te N. Pekela)                    geen kinderen 9. Cornelius Cornelius Grol (1809-1870) 
              9 kinderen klik  HIER     (4)
>a


Voor het eerst werd in 1767 de  familienaam GROL
in een document vastgelegd.
4. Henricus (Hendrik) Stephanus Willemsz.  Grol  (3) (28-12-1767 te N.Pekela - 31-10-1830 † te Wedde)    smid te Wedde
     
x Triphenna (Fennigje) Jans Twikler (21-5-1765 - 9-6-1821 te Wedde) smidsvrouw te Wedde    
         gehuwd 28-4-1803 te N.Pekela
      zie overlijdensacte onderaan deze pagina
         adres bij volkstelling in 1829 : Zuidkant 408, Nieuwe Pekela

Dit moment beschouwen wij als het begin van de stamboom van deze familie GROL.
    ZIE DETAIL DOOPREGISTER HIERONDER      Klik HIER voor het volledige doopregister     
Kinderen :
1. Willem Hendriks Grol (8-2-1804 - 15-2-1876 †)
            8 kinderen klik HIER  (4)
>2
>e

      2. Cornelis Hendriks Grol (1805-1873)
               9 kinderen klik  
HIER      (4)
>f

3. Jan Bernard Grol (1805)     (4)      <
* De naam GROL is hier nog niet officieel in een document vastgelegd. Dit gebeurt eerst in 1767, zie acte hierboven


Overlijdensacte van Hendrik Willem Gol, overleden 31-10-1830. De tekst luidt als volgt :

Achttien honderd dertig den derden November des na de middags te drie ure zijn voor mij Burgemeester Officier van den burgerlijken stand der gemeente Wedde provincie Groningen gecompareerd Jan Addes de Boer logementhouder oud zes en dertig jaren en Albert Jans Koensing veldwachter oud zeventig jaren, beide woonachtig te Wedde, dewelke verklaarden dat op zondag den een en dertigsten October jongstleden in het huis geteekend nummer twee en negentig te Wedde overleden is Hendrik Willems Grol, smid te Wedde, oud twee en zestig jaren, echtgenoot van wijlen Fennigje Jans Twikler. En hebben deposanten deze acte na voorlezing met mij onderteekend.

Weet U aanvullende gegevens of correcties? Ook familiefoto's zijn welkom! Zend Uw opmerkingen naar ons mailadres; klik HIER !© GROL.net (CG)
ok  20-12-2014